Menu

Inwestycje

Polski Partner Finansowy oferuje swoim Klientom i Partnerom szeroką paletę sposobów na inwestowanie i pomnażania własnego kapitału. Flagowymi produktami w tym zakresie jest bogata oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

otwarte fundusze inwestycyjne Polski Partner Finansowy

Inwestycje i oszczędzanie, to

  • otwarte fundusze inwestycyjne
  • budowanie kapitału
  • inwestowanie kapitału w $, €, PLN
  • plany oszczędnościowe
  • portfele modelowe
  • Pracownicze Programy Emerytalne
  • Indywidualne Konto Emerytalne
  • plany finansowania nieruchomości i ich wyszukiwanie
  • inne wg indywidualnych potrzeb

Naszym priorytetem w zakresie inwestowania jest budowanie długotrwałych relacji z Klientem końcowym, ponieważ dopiero wtedy możemy poznać strategię, która będzie dla niego najlepsza.

Wraz z naszymi Partnerami jesteśmy opiekunem i przewodnikiem w poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego z nadrzędnym celem zbudowania dla Klientów bezpieczeństwa finansowego.

Aby móc rzetelnie inwestować na różnych rynkach Polski Partner Finansowy uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zdobywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

Zezwolenie na pośredniczenie TFI