Menu

Kontakt z PPF

Polski Partner Finansowy Sp. z o.o.Polski Partner Finansowy Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29,
40 – 085 Katowice
tel. +48 32 251 14 17
fax +48 32 251 14 17
e-mail:

info [at] ppf.pl

NIP 549-20-84-547
REGON 357214486

KRS numer 0000170614, Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 50.400,00 zł