Menu

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

ubezpieczenia majątkowe katowice - polski partner finansowy

W zakresie ubezpieczeń majątkowych współpracujemy obecnie z:

 • PZU SA
 • TUiR Warta
 • STU Ergo Hestia SA
 • TU Allianz Polska SA
 • Compensa TU SA
 • Concordia TUW
 • AXA Direct
 • Proama
 • Gothaer TU SA
 • Uniqa TU SA
 • Generali TU SA
 • TU Interpolska SA
 • Iinterrisk TU SA
 • Signal Iduna SA
 • TUW TUZ

  * PZU SA   * TUiR Warta   * STU Ergo Hestia SA   * TU Allianz Polska SA   * Compensa TU SA   * Concordia TUW   * HDI Asekuracja SA   * Generali TU SA   * TU Interpolska SA   * PZM TU SA   * PTU SA   * Iinterrisk TU SA   * Signal Iduna SA

Poza dostępem do ubezpieczeń proponowanych przez zakłady ubezpieczeń proponujemy dodatkowo

 • specjalny program ubezpieczeń dla klientów indywidualnych (pakiet zawierający ubezpieczenie: NNW, mienia, otwarte grupowe ubezpieczenie na życie, ułatwiający bezpieczną  sprzedaż ubezpieczeń przez osoby z żadnym lub niewielkim przygotowaniem merytorycznym)
 • program optymalizacji ubezpieczeń majątkowych dla małego i średniego biznesu ,opartego na pakietach ubezpieczeniach dla firm kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych., ułatwiający:
  • przygotowanie czytelnej analizy posiadanych przez klienta ubezpieczeń majątkowych,
  • wskazanie obszarów koniecznych do ubezpieczenia,
  • przedstawienie alternatywnych rozwiązań,
  • świadome dokonanie przez klienta wyboru zakresu i warunków ubezpieczenia,
 • specjalne programy ubezpieczeń dla branż, grup zawodowych

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

I. Ubezpieczenia dla firm

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zawiera ubezpieczenie mienia od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu , upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, sadzy i dymu , huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, szkody wodociągowe)
 • Ubezpieczenie utraty zysku (obejmuje utratę zysku poniesionego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych)
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży  z włamaniem i rabunku, wandalizmu
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie ryzyk transportowych (cargo, OC przewoźnika, OC spedytora)
 • Ubezpieczenie flot pojazdów (umożliwia uzyskanie na cały rok  z góry stawek na ubezpieczenie wszystkich pojazdów należących  do firmy, uproszczone procedury likwidacyjne)
 • Ubezpieczenie firmy typu all-risk/ od wszystkich ryzyk (zawiera ubezpieczenie od wszelkich ryzyk , także nienazwanych ,poza ściśle zdefiniowanymi wyłączeniami, szczególnie wygodne przy firmach większych)
 • Ubezpieczenie pakietowe dla firm (zestaw ubezpieczeń do wyboru, łączna składka niższa do sumy składek za poszczególne ubezpieczenia)
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych (ubezpieczenie  budowy, montażu obiektów)
 • Gwarancje i ubezpieczenia finansowe zabezpieczające:
  • zapłatę wadium podmiotom uczestniczącym w przetargach publicznych, prywatnych
  • dobre wykonanie kontraktu w przypadku wygrania przetargu i przystąpienia do wykonania robót,
  • właściwe usunięcie wad i usterek po protokolarnym odbiorze końcowym,
  • ubezpieczenie kredytu kupieckiego oraz inne dostępne na polskim rynku.
 • Gwarancje finansowe umożliwiają naszym Klientom  korzystanie z  środków finansowych  zablokowanych np. w postaci  wadium ,  kaucji gwarancyjnych itp.
 • Ubezpieczenie OC  z tytułu prowadzonej działalności (delikt, kontrakt, produkt,  na życzenie także czyste straty finansowe)
 • Ubezpieczenie maszyn budowlanych, elektrycznych, produkcyjnych (ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, także błędy  w obsłudze)
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, także błędy  w obsłudze, ubezpieczenie baz danych)
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie OC dla grup zawodowych

II. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych

 • Ubezpieczenie domów i mieszkań
 • Ubezpieczenie wyposażenia
 • Ubezpieczenie OC  w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia rodzinne obejmujące życie i zdrowie  klienta i jego rodziny
 • Ubezpieczenie komunikacyjne

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Oferujemy ubezpieczenia na życie wraz z opcjami dodatkowymi, doradzamy klientom indywidualnym jak i firmom w co, gdzie i jakiej formie inwestować.

Ubezpieczenia na życie Polski Partner Finansowy Oferta ubezpieczeń na życie Polskiego Partnera Finansowego opiera się obecnie o takich ubezpieczycieli jak:
 • AEGON TunŻ SA
 • Amplico Life SA
 • AXA ŻycieTU SA
 • ING TUnŻ SA
 • Generali Życie TU SA
 • Compensa Życie TU SA
 • Concordia TUW
 • STU Ergo Hestia Życie SA
 • Macif  TUW
 • PKO Życie TU SA
 • Signal Iduna TU SA
 • UNIQA TU na Życie SA
 • TUnŻ Warta SA